DOBRY COACH™
(DC)

 This course requires an enrolment key

DOBRY COACH™ to program superwizyjno-rozwojowy dla praktykujących coachów.

Cele programu:

  • Rozwój kompetencji coachingowych wg najlepszych standardów takich organizacji jak ICF, EMCC czy Izba Coachingu.
  • Wsparcie w poradzeniu sobie z trudnymi i problematycznymi etycznie przypadkami z praktyki coachingowej.
  • Wsparcie w zakresie planowania rozwoju praktyki coachingowej.
  • Diagnoza i rozwój stylu coachingowego.
  • Dostarczenie informacji o badaniach z nurtu Evidence Based Coaching.

Program jest realizowany w formule blended learningu. Oprócz pracy na platformie Moodle zaplanowane są telefoniczne sesje superwizyjne z akredytowanymi superwizorami coachingu.

Szczegóły programu - rafal.szewczak@one4.pl

This course requires an enrolment key