Coaching w biznesie
(CwB)

 This course requires an enrolment key

Kurs przygotowuje coachów do pracy z biznesie. Coaching dla biznesu różni się od klasycznej pracy life coachingowej. Organizacje biznesowe kupując coaching, oczekują często wsparcia szkoleniowego i mentoringowego. W trakcie kursu dzielimy się swoimi doświadczeniami pracy z biznesem.

Czas trwania: 4 tygodnie.

Program:

  • Coaching jako metoda wspierania w biznesie.
  • Proces coachingu biznesowego - Przygotowanie do procesu.
  • Proces coachingu biznesowego - Praca z klientem.
  • Kompetencje coacha pracującego z biznesem.
  • Techniki i narzędzia wykorzystywane w coachingu biznesowym.

Szczegółowy program - tutaj


This course requires an enrolment key