Studium Zawodowe Trenera Biznesu - egzamin
(SZTB-egzam)

 This course requires an enrolment key

Egzamin pisemny kończący program Studium Zawodowego Trenera Biznesu NOVO.

Więcej na temat kompleksowego programu rozwojowego przygotowującego do zawodu trenera biznesu - www.studiumtrenera.pl

This course requires an enrolment key